group mail play plus user camera comment close arrow-down

Over ons

De stichting Vrienden van Bark EUROPA is opgericht vanuit de wens van oudgasten om de rederij te helpen met het in de vaart houden van het schip Bark EUROPA. De EUROPA is een meer dan honderd jaar oud driemast dwars getuigd zeilschip.

De stichting streeft ernaar om jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken in staat te stellen een unieke en mogelijk levensveranderende ervaring op te doen door bekostigd een reis mee te varen. De doelgroep waar de stichting zich op richt zijn jongeren uit onze thuishaven Den Haag. De stichting hoopt vooral jongeren te helpen die een reis aan boord zelf niet kunnen veroorloven maar die deze bijzondere ervaring wel goed kunnen gebruiken.

Als tweede doel wil de stichting Vrienden van Bark EUROPA een bijdrage leveren aan het behoud van het schip, door middelen te werven voor de toevoeging van traditionele sieraden aan het schip. We hopen de droom van de bemanning te laten uitkomen door een koekoek aan het schip te kunnen toevoegen. Een koekoek is een constructie die dient voor daglichttoetreding en/of ventilatie.

We staan in de startblokken om met de Stichting Vrienden van Bark EUROPA onze doelen te gaan verwezenlijken. Om onze projecten mogelijk te maken zijn duurzame financiële middelen nodig. Deze hopen we te verkrijgen door middel van donaties van particulieren en ondernemers, fondsenwerving en gerichte crowdfundingacties.  

Het bestuur

Het bestuur van de stichting zet zich vol enthousiasme in om komende jaren de doelstellingen te realiseren. Dit bestuur bestaat uit de volgende leden:

Frank Hoogeweegen - voorzitter
Marijke Jaeger - penningmeester
Nina Jolink - secretaris

De stichting heeft geen winstoogmerk. De bestuurders van Stichting Vrienden van Bark Europa zetten zich vrijwillig in, zij ontvangen geen beloning. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. De leden van de Raad van Advies geven gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

Als u vragen heeft of advies wilt geven, stuur dan vooral een email naar friend@barkeuropa.com. 

Gegevens stichting

Stichting Vrienden van Bark EUROPA

Leuvehaven 75 TO
3011 EA Rotterdam
Tel: 010 281 0990 
RSIN: 859021312
KvK: 72187638